Pogoji uporabe

V teh Pogojih uporabe so opisani pogoji za uporabo spletnega mesta https://www.gaucherdisease.info. Prosimo, da pogoje glede uporabe tega spletnega mesta pozorno preberete. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate s temi pogoji brez omejitev ali sprememb. Tega spletnega mesta ne smete uporabljati, če se ne strinjate z vsemi pogoji uporabe.

Uporaba tega spletnega mesta

Vsebina tega spletnega mesta je namenjena zgolj zagotavljanju splošnih informacij. Družba Shire si bo razumno prizadevala, da bodo vse informacije ob dodajanju na spletno mesto točne, vendar se informacije zagotavljajo take, kot so. Družba Shire ne more jamčiti za točnost informacij. Če dostopate do tega spletnega mesta in vsebine ter ju uporabljate, to delate na lastno odgovornost. Odgovorni ste za a) preverjanje točnosti, popolnosti ali zanesljivosti vsebine, ki je na voljo na tem spletnem mestu, in za b) sprejetje vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev, da nobena vsebina, ki jo prenesete s tega spletnega mesta, ne vsebuje virusov. Družba Shire zavrača vsa izrecna ali implicitna jamstva, vključno z jamstvi za lastništvo, nekršitev, tržljivost ali primernost za določen namen. Družba Shire, njene povezane družbe ali podružnice ter njihovi uslužbenci, direktorji, zaposleni, zastopniki, predstavniki, ponudniki informacij, izdajatelji licenc in njihovi ustrezni nasledniki ali pooblaščenci na noben način niso odgovorni za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posledično, eksemplarično, posebno, kaznovalno ali drugo škodo, tudi v primeru informacij o možnosti takšne škode. Družba Shire lahko v katerem koli trenutku spremeni informacije na tem spletnem mestu in vas o tem ne obvesti.

Pravice intelektualne lastnine

Avtorske pravice tega spletnega mesta pripadajo družbi Shire. Pridržujejo se vse ostale pravice intelektualne lastnine. Družba Shire dovoljuje kopiranje gradiva, objavljenega na tem spletnem mestu, samo v nekomercialne namene, pod pogojem, da se na vseh izvedenih kopijah tega gradiva ohranijo vse navedbe glede avtorskih pravic in drugih vrst lastništva.

Povezave do spletnih mest tretjih oseb

Spletno mesto lahko ponekod vsebuje hiperpovezave do spletnih mest tretjih oseb. Družba Shire ne odgovarja za nobene informacije ali mnenja, ki jih vsebuje katero koli tako spletno mesto, in ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z njimi. Ker družba Shire nima nadzora nad takimi spletnimi mesti in ker se lahko njihova vsebina spreminja brez obveščanja družbe Shire, je uporabnik spletnega mesta odgovoren za preverjanje, ali so vse dostopane informacije točne in ali programska oprema, ki je prenesena z navedenega spletnega mesta, ne vsebuje virusov ali drugih škodljivih elementov. Družba Shire ne prevzema nobene odgovornosti v primeru izgube, škode, stroškov ali odgovornosti, ki izhaja iz takega prevzetega gradiva.

Informacije nikakor niso nadomestilo za nasvet zdravstvenega strokovnjaka

Informacije na tem spletnem mestu so namenjene le informiranju o zdravstvenih temah. Te informacije se ne smejo šteti za popolne in se ne smejo uporabljati namesto obiska, klica ali nasveta zdravnika oziroma drugega zdravstvenega delavca ali posvetovanja z njim. Družba Shire ne priporoča, da svoje zdravstvene težave rešujete sami. O zdravstvenih težavah se čim prej pogovorite s svojim zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem. Informacije na tem spletnem mestu ne nadomeščajo zdravstvenih priporočil in zaradi teh informacij ne smete odlašati s posvetovanjem z zdravnikom.

Podatki

Za vse podatke, ki omogočajo individualno prepoznavanje, v elektronski komunikaciji v okviru tega spletnega mesta velja Izjava o varstvu zasebnosti družbe Shire.

Salvatorna klavzula

Če se ena ali več določb teh Pogojev uporabe šteje za nezakonito ali na kakršen koli način neizvršljivo, to nikakor ne zmanjšuje veljavnosti, zakonitosti ali izvršljivosti preostalih določb oziroma ne vpliva nanje. Stranki neveljavno ali neizvršljivo določbo nadomestita z veljavno in izvršljivo določbo, katere namen je čim bolj podoben prvotnemu namenu.

Informacije so namenjene mednarodnim uporabnikom zunaj ZDA

Celotno gradivo in informacije, ki so objavljeni na spletnem mestu, so namenjeni mednarodnim uporabnikom zunaj ZDA. V primeru lokalnih spletnih mest so ciljna publika samo prebivalci zadevne države.

Veljavno pravo

Za te Pogoje uporabe in vašo uporabo spletnega mesta ter za njuno tolmačenje in razlaganje se uporablja švicarska zakonodaja, ne glede na kolizijske določbe. Vse spore, ki izhajajo iz tega dogovora, rešuje izključno pristojno sodišče v Zürichu. Vsaka stranka se izrecno strinja s pristojnostjo sodišča v Zürichu in se odpoveduje vsem ugovorom ali pravicam v zvezi z načelom neprimernega sodišča (forum non conveniens), odsotnostjo osebne pristojnosti ali podobnimi razlogi.